Declaraţie de confidenţialitate

Art. 1 Dispoziții generale
La ”Stilno Bags” Ltd ne asumăm angajamentul să asigurăm confidențialitatea și protecția datelor dvs. cu caracter personal, în calitate de Administrator de date cu caracter personal pe care ni le furnizați.

Această Politică explică când și de ce colectăm informații personale („informații personale” și „date cu caracter personal” sunt utilizate ca termeni identici în această Politică) pentru persoanele care vizitează site-ul nostru și folosesc serviciile noastre, modul în care le folosim, condițiile în care putem să le dezvăluim altora și cum le protejăm.

Putem modifica această Politică în anumite momente, așa că vă rugăm să vă asigurați că ați luat la cunoștință de Politica actuală de confidențialitate. Folosind site-ul nostru și serviciile furnizate prin intermediul acestuia, dvs. sunteți de acord cu această politică.

Orice întrebări cu privire la această Politică pot fi trimise la e-mail: sales@stilno.ro.

Art. 2 Despre noi
Noi suntem “Stilno Bags” Ltd și oferim clienților noștri o gamă bogată de genți și accesorii de damă. Adresa noastră administrativă este în orașul Sofia, cartierul Dragalevtsi, str. Lamar 3. Atunci când folosim „noi” și „nouă” și verbe în această formă în textul de mai jos, avem în vedere ”Stilno Bags” Ltd.

Art. 3 Cum colectăm informații cu caracter personal de la dvs.
Primim informații despre dvs. atunci când utilizați site-ul nostru www.stilno.ro, spre exemplu atunci când trimiteți o solicitare de primire a unei oferte, sau în procesul în care solicitați, comandați și utilizați serviciile furnizate pe site.

Art. 4 Ce tip de informații personale colectăm
Colectăm doar date cu caracter personal de bază despre dvs., care nu includ categorii speciale de date cu caracter personal („date sensibile”). Informațiile personale pe care le colectăm pot include numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, alte date solicitate de Legea contabilității și alte legi, precum și informații despre ce pagini au fost vizitate și când.

Art. 5 De ce avem nevoie de datele dvs.
Avem nevoie să cunoaștem datele dvs. cu caracter personal, pentru a vă furniza serviciile oferite prin intermediul acestui site, în cadrul unui contract apărut între noi în legătură cu furnizarea acestora, precum și informațiile pe care le-ați solicitat sau pe care le-ați acceptat în mod explicit. Nu vom colecta date cu caracter personal de care nu avem nevoie pentru scopurile specificate mai sus.

Art. 6 Cum sunt utilizate informațiile dvs.
Putem utiliza informațiile dvs. pentru a:

 • Vă furniza serviciile pe care le-ați solicitat, inclusiv să procesăm comenzile dvs. și să ne îndeplinim obligațiile care decurg din relațiile contractuale dintre noi în conformitate cu Condițiile generale;
 • Furniza informații noi direct legate de serviciile pe care le-ați solicitat;
 • Răspunde la întrebări și a vă oferi informațiile pe care le-ați solicitat, inclusiv asistență pentru  soluționarea aspectelor care apar în legătură cu solicitările dvs.;
 • Folosi remarketing-ul prin site-uri de încredere, inclusiv Google AdWords și Facebook;

Căutăm opiniile sau comentariile dvs. cu privire la serviciile și produsele / instruirile furnizate de noi;

Facem analize statistice și alte analize pentru îmbunătățirea serviciilor noastre;

Asigurăm protejarea intereselor dvs. în legătură cu utilizarea site-ului sau serviciilor noastre;

Vă informăm asupra modificărilor din condițiile generale, politica de confidențialitate sau serviciile noastre.

Art. 7 Cât timp păstrăm informațiile dvs.
Păstrăm datele dvs. cu caracter personal doar în măsura în care și atâta timp cât acest lucru este necesar pentru activitatea respectivă pentru care au fost furnizate, sau atâta cât este prevăzut în contractul dintre noi, cu respectarea cerințelor și termenelor pentru aceasta, prevăzute în Legea contabilității, legile fiscale și celelalte acte normative aplicabile în vigoare în Republica Bulgaria.

Datele pe care le-ați furnizat pentru utilizarea în scopuri de marketing se păstrează până când ne notificați că nu mai doriți să primiți informațiile respective de la noi.

După atingerea scopurilor procesării datelor dvs. cu caracter personal, noi le distrugem.

Art. 8 Cine are acces la informațiile dvs.
Nu vom vinde, închiria, nici nu vom împărtăși informațiile dvs. cu terțe părți în scopuri de marketing.

Putem transmite informațiile dvs. unor terțe părți - furnizori de servicii, subcontractori și alte organizații afiliate doar în scopurile îndeplinirii sarcinilor și furnizării de servicii pentru dvs. în numele nostru.

Indiferent de aceasta, atunci când utilizăm terțe părți - furnizori de servicii, noi dezvăluim numai informațiile personale care sunt necesare pentru prestarea serviciului și avem un contract cu terța parte respectivă care solicită de la acesta să păstreze informațiile dvs. și să nu le folosească pentru scopurile sale de marketing direct.

Noi nu vom furniza informațiile dvs. unor terțe părți pentru scopurile lor de marketing, cu excepția cazului în care dvs. ați solicitat acest lucru sau este necesar în virtutea unei legi, act judiciar sau pentru prevenirea unei fraude sau alte infracțiuni.

Lucrăm cu diverse terțe părți - furnizori de servicii, pentru a vă asigura servicii de calitate și fiabile. Atunci când studiați unul dintre aceste servicii sau achiziționați un astfel de serviciu, terța parte respectivă - furnizorul de servicii va utiliza datele dvs. pentru a vă oferi informații și pentru a-și îndeplini obligațiile care îi revin în acest sens conform contractelor cu acestea. În unele cazuri, acestea vor acționa în calitate de administrator de date al informațiilor dvs., și de aceea vă recomandăm să luați la cunoștință de Politica lor de confidențialitate. Aceste terțe părți - furnizori de servicii vor împărtăși informațiile dvs. cu noi, iar noi le vom utiliza în conformitate cu această Politică de confidențialitate.

Furnizarea datelor dvs. către autoritățile de stat poate fi efectuată numai în cazurile prevăzute de lege și într-un volum care nu depășește scopurile pentru care au fost solicitate.

Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal exercită controlul legal asupra procesului de prelucrare a datelor cu caracter personal și noi asigurăm acces complet la registrele ținute de noi pentru date cu caracter personal în condițiile legale pentru aceasta.

Art. 9 Unde prelucrăm datele dvs.
Toate datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt procesate în Bulgaria, iar în scopurile de hosting și întreținere, aceste informații se află în Bulgaria. Terțele părți nu au acces la datele dvs. cu caracter personal, cu excepția situației în care acest lucru este impus de lege.

Art. 10 În ce cazuri vom lua legătura cu dvs.
Dvs. aveți de ales dacă să primiți sau nu informații de la noi.

Noi putem lua legătura cu dvs. în mod liber, atunci când și în măsura în care acest lucru este necesar pentru realizarea serviciilor pe care le-ați solicitat, a obligațiilor contractuale dintre noi, pentru furnizarea de noi informații legate direct de serviciile pe care le-ați solicitat ca răspuns la solicitarea dvs., în scopurile protejării intereselor dvs. în legătură cu utilizarea site-ului sau serviciilor noastre, sau pe baza unei cerințe legale.

Noi nu vom lua legătura cu dvs. pentru scopuri de marketing prin e-mail, telefon, prin mesaje text sau prin poștă, cu excepția situației în care ne-ați acordat consimțământul expres prealabil, sau comunicarea este direct legată de dvs. și îndeplinește cerințele Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul (UE) 2016/679).

Art. 11 Cum puteți primi accesul, corecta sau șterge datele dvs. cu caracter personal
dvs. aveți dreptul ca în orice moment să solicitați de la noi:

 • accesul la datele dvs. cu caracter personal, colectate în procesul de furnizare și utilizare a serviciilor, inclusiv: confirmarea faptului dacă procesăm datele dvs. cu caracter personal, ce categorii sunt acestea, scopurile acestei prelucrări și destinatarii cărora le sunt dezvăluite datele, precum și un mesaj cu o copie a datelor dvs. cu caracter personal care se prelucrează și sursa acestora;
 • corectarea informațiilor pe care ni le-ați solicitat, atunci când au devenit incorecte sau neactualizate, spre exemplu adresa dvs. de e-mail, precum și orice alte informații;
 • ștergerea sau blocarea datelor dvs. cu caracter personal, atunci când prelucrarea lor nu îndeplinește cerințele Legii privind protecția datelor cu caracter personal sau ale Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul (UE) 2016/679);
 • notificarea acestei corectări, ștergeri sau blocări terțelor părți cărora le-au fost dezvăluite datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil sau implică eforturi excesive.

Acțiunea dorită de dvs. cu privire la oferirea accesului, corectarea, ștergerea sau blocarea datelor cu caracter personal se realizează numai cu privire la datele dvs. cu caracter personal. Realizarea acesteia este gratuită.

Pentru a solicita accesul, corectarea, ștergerea sau blocarea datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm, este necesar să ne trimiteți o solicitare scrisă care conține:

1. numele, adresa și alte date pentru identificarea persoanei fizice respective;

2. o descriere a cererii;

3. forma preferată pentru furnizarea informațiilor prevăzute la art. 28, alin. 1;

4. semnătura, data depunerii solicitării și adresa pentru corespondență;

5. o procură legalizată notarial, atunci când se depune de către o persoană autorizată. Solicitarea poate fi semnată și cu semnătură electronică.

Solicitarea se trimite la e-mail: sales@stilno.ro

Noi vom îndeplini cererea dvs. de acces, corectare, ștergere sau blocare în termen de 14 zile, cu respectarea cerințelor legale și a excepțiilor în acest sens.

dvs. veți fi notificați cu privire la decizia de efectuare a acțiunii solicitate sau a refuzului pentru aceasta în conformitate cu cerințele legii. Notificarea pentru aceasta vă va fi trimisă prin poștă cu confirmare de primire sau poate fi primită personal cu semnătură.

Art. 12 Cum puteți depune o contestație sau o plângere împotriva prelucrării datelor cu caracter personal
În cazurile prevăzute de lege, dvs. aveți dreptul:

 • să contestați în fața noastră prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal atunci când există un temei legal pentru acest lucru; în cazul în care contestația este justificată, datele cu caracter personal ale persoanei fizice respective nu mai pot fi prelucrate;
 • să contestați prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct;
 • să fiți notificați înainte ca datele dvs. cu caracter personal să fie dezvăluite pentru prima data către terțe părți sau utilizate în numele dvs. în scopurile punctului precedent al acestui articol, fiindu-vă oferită posibilitatea de a contesta o astfel de dezvăluire sau utilizare.
  Dacă doriți să faceți orice plângere cu privire la modul în care sunt prelucrate datele dvs., puteți lua legătura cu noi la office@stilno.ro. Dacă nu sunteți mulțumiți de răspunsul nostru sau nu considerați că prelucrăm datele dvs. în mod legal, vă puteți adresa autorității competente pentru protecția datelor cu caracter personal - Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal.

Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal

Adresă: orașul Sofia 1592, bd. ”Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2

tel.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, fax: 02/915 35 25

E-mail: kzld@cpdp.bg

Site web: www.cpdp.bg

Art.13 Măsuri existente de securitate pentru protecția informațiilor dvs. împotriva pierderii, abuzului sau modificărilor
Atunci când ne furnizați informații personale, noi întreprindem acțiuni pentru a ne asigura că acestea sunt procesate într-o manieră sigură. Atunci când vă aflați pe o pagină securizată, în partea de jos a browser-ului web va apărea o pictogramă de blocare.

Informațiile care nu sunt sensibile (adresa dvs. de e-mail, etc.) sunt transmise în mod normal prin internet, iar pentru aceasta nu poate fi niciodată garantată o securitate de 100%. În această privință, chiar dacă ne străduim să vă protejăm informațiile, nu putem garanta securitatea informațiilor pe care ni le trimiteți, iar dvs. faceți acest lucru pe propriul risc. După ce primim informațiile dvs., depunem eforturi maxime pentru a asigura securitatea acestora pe sistemele noastre.

Art. 14 Profilare
Nu vom utiliza în mod automat luarea de decizii sau profilarea.

Art. 15 Utilizarea ”cookie-urilor” (‘cookies’)

La fel ca multe alte site-uri web, site-ul web stilno.ro utilizează cookie-uri. ”Cookie-urile” sunt pachete mici individuale de informații, trimise de o anumită organizație către calculatorul dvs., pentru a vă recunoaște la vizita dvs. Acestea colectează date statistice despre activitatea dvs. în browser. Acest lucru ne permite să urmărim modelele de trafic ale consumatorilor, precum și să elaborăm analize statistice privind utilizarea serviciilor, cum ar fi timpul petrecut pe site-ul web și paginile care sunt cel mai frecvent vizitate. Cookie-urile nu vă identifică ca persoană, iar datele statistice sintetizate nu includ informații personale. Cookie-urile ne ajută să ne îmbunătățim site-ul web și să oferim un serviciu personalizat mai bun.

Acceptând utilizarea acestui site și a serviciilor sale, dvs. vă exprimați acordul pentru utilizarea ”cookie-urilor”, inclusiv a cookie-urilor Google Analytics.

Dacă preferați să nu primiți ”cookie-uri” în timp ce navigați pe Site-ul web sau prin e-mailuri formatate HTML, ați putea să le refuzați. În acest scop, vă puteți seta browser-ul de internet să avertizeze înainte de a accepta un cookie sau să refuzați cookie-urile, atunci când vă semnalizează existența acestora. De obicei, puteți găsi aceste setări în meniul 'Opțiuni' sau 'Preferințe' din browser-ul dvs. Pentru a vă familiariza cu aceste setări, precum și pentru informații mai detaliate, puteți utiliza butonul 'Ajutor' din meniurile browser-ului dvs.

Art. 16 Linkuri către alte site-uri
Site-ul nostru web poate conține link-uri către alte site-uri web operate de alte organizații. Această politică de confidențialitate se aplică numai site-ului nostru, de aceea vă îndemnăm să citiți declarațiile de confidențialitate ale celorlalte site-uri web pe care le vizitați. Noi nu suntem responsabili pentru politica de securitate a altor site-uri web, chiar dacă utilizați link-uri de pe site-ul nostru pentru a le accesa.

În plus, dacă ați ajuns la site-ul nostru web prin site-ul unei terțe părți, noi nu putem purta răspunderea pentru politica de confidențialitate și practicile proprietarilor și administratorilor site-ului acestei terțe părți și vă recomandăm să verificați Politica sa de confidențialitate.

Art. 17 Transfer de informații personale în afara Europei
Ca parte a serviciilor pe care vi le oferim, informațiile pe care le furnizați pot fi transferate către țări din afara Uniunii Europene („UE”). Este posibil ca aceste țări să nu aibă legi similare privind protecția datelor cu caracter personal precum Bulgaria. Prin furnizarea datelor dvs. cu caracter personal, dvs. sunteți de accord cu acest transfer, stocare sau procesare. Dacă transmitem informațiile dvs. în afara UE în acest fel, noi vom lua măsuri de securitate adecvate pentru a ne asigura că informațiile dvs. personale sunt protejate în conformitate cu această Politică de confidențialitate.

Dacă utilizați serviciile noastre atunci când sunteți în afara UE, informațiile dvs. pot fi transferate în afara UE pentru a vă fi furnizate aceste servicii.

Art. 18 Revizuirea acestei Politici
Revizuim această Politică în mod regulat pentru a asigura protecția de calitate și legală a datelor dvs. cu caracter personal. Această Politică a fost actualizată ultima dată în martie 2018 și este în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul (UE) 2016/679).