Termeni şi condiţii

Condiții generale ale Stilnobags.ro

I. OBIECT

Art. 1. Prezentele condiții generale au rolul de a reglementa relațiile dintre “Stilno Bags” Ltd, orașul Sofia, cartierul „Dragalevtsi”, str. Lamar nr. 3, ap. 5, Raionul „Vitosha”, CUI BG204472071, reprezentată de Dimitar Angelov, denumită în continuare pe scurt FURNIZOR, și clienții, denumiți în continuare UTILIZATORI, în magazinul electronic „www.Stilno.ro”, denumit în continuare „MAGAZIN ELECTRONIC”.


II. DATE DESPRE FURNIZOR


Art. 2. Informații în conformitate cu Legea comerțului electronic și Legea protecției consumatorilor:
1. Denumirea Furnizorului: “Stilno Bags” Ltd
2. Sediul social și administrativ: 
orașul Sofia, cartierul Dragalevtsi, str. Lamar 3, ap. 5
3. Adresa de desfășurare a activității: orașul Sofia, str. Profesor Hristo Vakarelski nr. 13
4. Date de corespondență: orașul Sofia, Email: sales@stilno.ro, tel.: +359 886 064 274
5. Înscrierea în registre publice: CUI BG204472071,
6. Autorități de supraveghere: (1) Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal, Adresă: orașul Sofia, str. „Ivan Evstatiev Geshov” nr. 15, tel.: (02) 940 20 46, fax: (02) 940 36 40, Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, Site webт: www.cpdp.bg (2) Comisia pentru protecția consumatorilor, Adresă: 1000 orașul Sofia, piața Slaveykovnr. 4A, et. 3, 4 și 6, tel.: 02 / 980 25 24, fax: 02 / 988 42 18, linia fierbinte: 0700 111 22, Site web: www.kzp.bg
7. Înregistrare în baza Legii privind taxa pe valoarea adăugată nr. BG 204472071

III. CARACTERISTICILE MAGAZINULUI ELECTRONIC

Art. 3. MAGAZINUL ELECTRONIC este un magazin electronic disponibil la adresa de Internet www.Stilno.ro, prin care Utilizatorii au posibilitatea de a încheia contracte de vânzare-cumpărare și livrare a produselor oferite de MAGAZINUL ELECTRONIC, inclusiv următoarele:

1. Să efectueze înregistrarea și crearea unui profil pentru navigarea în MAGAZINUL ELECTRONIC și utilizarea serviciilor suplimentare pentru furnizarea de informații;
2. Să efectueze declarații electronice în legătură cu încheierea sau executarea contractelor cu MAGAZINUL ELECTRONIC prin interfața paginii MAGAZINULUI ELECTRONIC, accesibilă pe Internet;
3. Să încheie contracte de vânzare-cumpărare și livrare a produselor oferite de MAGAZINUL ELECTRONIC;
4. Să efectueze orice plăți în legătură cu contractele încheiate cu MAGAZINUL ELECTRONIC, conform metodelor de plată acceptate de MAGAZINUL ELECTRONIC;
5. Să primească informații despre produsele noi oferite de MAGAZINUL ELECTRONIC;
6. Să revizuiască produsele, caracteristicile acestora, prețurile și condițiile de livrare;
7. Să fie informați cu privire la drepturile care decurg din lege, în principal prin interfața paginii MAGAZINULUI ELECTRONIC în Internet;
Art. 4. Furnizorul livrează produsele și garantează drepturile Utilizatorilor prevăzute de lege, cu bună credință și în cadrul criteriilor și condițiilor acceptate în practică, dreptul consumatorilor sau comercial.

Art. 5. (1) Utilizatorii încheie un contract de vânzare-cumpărare a produselor oferite de MAGAZINUL ELECTRONIC prin interfața Furnizorului, accesibilă la pagina sa de Internet la adresa www.Stilno.ro sau alt mijloc de comunicare de la distanță.
(2) În virtutea contractului de vânzare-cumpărare a produselor încheiat cu Utilizatorii, Furnizorul se obligă să livreze și să transfere dreptul de proprietate către Utilizator pentru produsele stabilite de acesta prin intermediul interfeței.
(3) Utilizatorii vor plăti Furnizorului o remunerație pentru produsele livrate în conformitate cu condițiile stabilite de MAGAZINUL ELECTRONIC și prezentele condiții generale. Remunerația este în cuantumul prețului anunțat de către Furnizor la adresa MAGAZINULUI ELECTRONIC de pe Internet.
(4) Furnizorul livrează produsele solicitate de către Utilizatori în termenii și în condițiile stabilite de către Furnizor pe pagina magazinului electronic și în conformitate cu prezentele condiții generale.
(5) Prețul de livrare se stabilește în mod separat și explicit față de prețul produselor.
Art. 6. (1) Utilizatorul și Furnizorul sunt de acord că toate declarațiile dintre aceștia în legătură cu încheierea și executarea contractului de vânzare-cumpărare pot fi efectuate electronic și prin declarații electronice în sensul Legii privind documentul electronic și semnătura electronică și art. 11 din Legea comerțului electronic.

(2) Se presupune că declarațiile electronice făcute de Utilizatorii site-ului sunt efectuate de către persoanele specificate în datele furnizate de Utilizator la efectuarea înregistrării, dacă Utilizatorul a introdus numele și parola de acces corespunzătoare.

IV. UTILIZAREA MAGAZINULUI ELECTRONIC

Art. 7. (1) Pentru a utiliza MAGAZINUL ELECTRONIC pentru încheierea contractelor de vânzare-cumpărare a produselor, Utilizatorul urmează să introducă numele și parola alese de acesta pentru acces la distanță, în cazurile în care magazinul electronic solicită înregistrare.
(2) Numele și parola pentru acces la distanță sunt stabilite de către Utilizator prin înregistrare pe cale electronică pe site-ul Furnizorului.
(3) Prin completarea datelor sale și prin apăsarea butoanelor „Da, accept” și „Înregistrare”, Utilizatorul declară că a luat la cunoștință de aceste condiții generale, este de acord cu conținutul lor și se angajează să le respecte necondiționat.
(4) Furnizorul confirmă înregistrarea efectuată de către Utilizator, prin trimiterea unei scrisori la adresa de e-mail specificată de către Utilizator, la care sunt trimise și informațiile de activare a înregistrării. Destinatarul confirmă înregistrarea și încheierea contractului prin trimitere electronică în scrisoarea prin care este informat de efectuarea înregistrării, trimisă de Furnizor. După confirmare se creează un cont de Utilizator, iar între acesta și Furnizor apar relații contractuale.
(5) La efectuarea înregistrării, Utilizatorul se obligă să furnizeze date corecte și actualizate. Utilizatorul va actualiza în timp util datele specificate în înregistrarea sa, în caz de modificare.
(6) În cazul în care pentru înregistrarea Utilizatorului se folosește un profil de pe rețelele de socializare web sau alte rețele, partea la contract este persoana care este titularul profilului utilizat la înregistrare în rețeaua respectivă de socializare sau altă rețea. În acest caz, Furnizorul are dreptul de a accesa datele necesare pentru identificarea Utilizatorului în rețeaua de socializare respectivă sau în altă rețea.

Art. 8. (1) Adresa de e-mail furnizată la înregistrarea inițială a Utilizatorului, precum și orice adresă de e-mail ulterioară folosită pentru schimbul de declarații între Utilizator și Furnizor, este „Adresa de e-mail principală” în sensul acestor condiții generale. Utilizatorul are dreptul de a-și modifica Adresa sa de e-mail principală de contact.
(2) La primirea unei solicitări de modificare a Adresei de e-mail principale de contact, Furnizorul va trimite o solicitare pentru confirmarea modificării. Solicitarea de confirmare este trimisă de către Furnizor la noua Adresă de e-mail principală de contact specificată de către Utilizator.

(3) Modificarea Adresei de e-mail principale de contact se efectuează după confirmarea de către Utilizator, exprimată printr-o trimitere conținută în cererea de confirmare, transmisă de către Furnizor la noua Adresă de e-mail principală de contact specificată de către Utilizator.
(4) Furnizorul va informa Utilizatorul cu privire la modificarea efectuată, printr-o scrisoare electronică trimisă la Adresa de e-mail principală de contact specificată de către Utilizator, înainte de efectuarea modificării acesteia conform alin. 2.
(5) Furnizorul nu poartă răspunderea în fața Utilizatorului pentru modificarea necorespunzătoare a Adresei de e-mail principale de contact.
(6) Furnizorul poate solicita Utilizatorului să folosească Adresa de e-mail principală de contact în anumite cazuri.

V. ETAPE TEHNICE PENTRU ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Art. 9. (1) Utilizatorii folosesc în principal interfața de pe pagina Furnizorului, pentru a încheia contracte de vânzare-cumpărare a produselor oferite de către Furnizor în MAGAZINUL ELECTRONIC.
(2) Contractul se încheie în limba bulgară.

(3) Contractul dintre Furnizor și Utilizator reprezintă prezentele condiții generale, accesibile la adresa www.Stilno.ro.
(4) Parte la contractul cu Furnizorul este Utilizatorul conform datelor furnizate la înregistrare și conținute în profilul personal al Utilizatorului. Pentru a evita orice dubiu, acestea sunt datele cu care a fost creat contul la Furnizor.
(5) Furnizorul trebuie să includă în interfața paginii sale de Internet mijloace tehnice pentru detectarea și corectarea erorilor la introducerea informațiilor, înainte de a face declarația de încheiere a contractului.
(6) Prezentul contract se consideră încheiat din momentul efectuării înregistrării Utilizatorului la Furnizor. Contractul de vânzare-cumpărare a produselor este considerat încheiat din momentul solicitării acestuia de către Utilizator prin interfața Furnizorului.
(7) Pentru încheierea acestui contract și pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare a produselor, Furnizorul informează în mod explicit Utilizatorul printr-o modalitate corespunzătoare prin mijloace electronice.
(8) Cererea de încheiere a contractului și confirmarea primirii acestuia se consideră primite atunci când destinatarii acestora au posibilitatea de a le accesa.
(9) Furnizorul va livra produsele la adresa specificată de către Utilizatori și nu poartă răspunderea în cazul în care datele furnizate de Utilizatori sunt incorecte sau înșelătoare.
Art. 10. Utilizatorii încheie contractul de vânzare-cumpărare cu Furnizorul conform următoarei proceduri:
(1) Efectuarea înregistrării în MAGAZINUL ELECTRONIC și furnizarea de
(2) Nume și Prenume;
(3) Telefon pentru contact;
(4) Adresă;
(5) Adresa de livrare;
(6) date necesare, în cazul în care Utilizatorul nu are până în acest moment înregistrare în MAGAZINUL ELECTRONIC;
Conectarea la sistemul de efectuare a comenzilor din MAGAZINUL ELECTRONIC prin identificarea cu nume și parolă;
Selectarea unuia sau mai multor produse oferite de MAGAZINUL ELECTRONIC și adăugarea acestora la lista produselor de cumpărat;
Furnizarea de date pentru efectuarea livrării;
Alegerea unei metode și a unui moment pentru plata prețului;
Confirmarea comenzii.

VI. OBLIGAȚII SPECIFICE ALE FURNIZORULUI. PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Art. 11. Regulile prezentei secțiuni VI din aceste condiții generale se aplică față de Utilizatorii pentru care, conform datelor specificate pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare sau la înregistrarea în MAGAZINUL ELECTRONIC, se poate concluziona că sunt consumatori în sensul Legii privind protecția consumatorilor, Legii comerțului electronic și/sau a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului din data de 20 mai 1997 privind protecția consumatorilor cu privire la contractele la distanță.
Art. 12. (1) Principalele caracteristici ale produselor oferite de Furnizor sunt definite în profilul fiecărui produs de pe site-ul MAGAZINULUI ELECTRONIC.
(2) Prețul produselor cu toate taxele incluse este stabilit de către Furnizor în profilul fiecărui produs de pe site-ul MAGAZINULUI ELECTRONIC.
(3) Valoarea cheltuielilor poștale și de transport care nu sunt incluse în prețul produselor este stabilită de către Furnizor și va fi furnizată ca informație Utilizatorilor într-unul din următoarele momente înainte de încheierea contractului:
- La profilul fiecăruia dintre produsele de pe site-ul Furnizorului MAGAZINULUI ELECTRONIC;
- La selectarea produselor pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare;
(4) Modalitatea de plată, livrare și executare a contractului se stabilește în prezentele condiții generale, precum și în informațiile furnizate Utilizatorului pe site-ul Furnizorului.
(5) Informațiile furnizate Utilizatorilor în temeiul acestui articol sunt actuale în momentul vizualizării acestora pe site-ul Furnizorului MAGAZINULUI ELECTRONIC înainte de încheierea contractului de vânzare-cumpărare.
(6) Furnizorul trebuie să specifice în mod obligatoriu condițiile de livrare a produselor individuale pe site-ul MAGAZINULUI ELECTRONIC.
(7) Furnizorul trebuie să indice înainte de încheierea contractului valoarea totală a comenzii pentru toate produsele conținute de aceasta.

Art. 13. (1) Consumatorul este de acord că Furnizorul are dreptul să accepte o plată în avans pentru contractele de vânzare-cumpărate a produselor încheiate cu consumatorul și livrarea acestora.
(2) Consumatorul alege în mod individual dacă să plătească Furnizorului prețul de livrare al produselor înainte sau în momentul livrării acestora.
Art. 14. (1) Consumatorul are dreptul, fără a datora despăgubiri sau penalități și fără a expune un motiv, să se retragă din contractul încheiat în termen de 7 zile lucrătoare, începând de la
data primirii produselor.
(2) Dreptul de retragere în temeiul alin. 1 nu se aplică în următoarele cazuri:
- pentru livrarea de produse și prestarea de servicii al căror preț depinde de fluctuațiile piețelor financiare, pe care Furnizorul nu este în măsură să le controleze;
- pentru livrarea de produse fabricate în conformitate cu cerințele consumatorului sau la comanda individuală a acestuia;
- pentru livrarea de produse care, prin natura lor, sunt consumabile sau nu pot fi returnate sau sunt supuse deteriorării rapide, sau există pericolul de deteriorare a caracteristicilor lor de calitate, inclusiv pentru parfumuri și produse cosmetice;
- pentru livrarea de înregistrări audio și video sau produse software tipărite de utilizator;
- pentru livrarea de ziare, reviste și alte publicații periodice.

(3) În cazul în care Furnizorul nu și-a îndeplinit obligațiile de furnizare a informațiilor specificate la art. 54 din Legea privind protecția consumatorilor, consumatorul are dreptul să se retragă din contractul încheiat în termen de trei luni, începând de la data primirii produselor. În cazul în care informațiile prevăzute la acest alineat sunt puse la dispoziția consumatorului în cadrul perioadei de retragere, acesta începe să curgă de la data furnizării lor.
(4) În cazul în care consumatorul își exercită dreptul de retragere în temeiul alin. 1, Furnizorul este obligat să îi ramburseze integral sumele plătite de către consumator în termen de cel mult 30 de zile calendaristice, începând de la data la care consumatorul și-a exercitat dreptul de retragere din contractul încheiat. Din suma plătită de către consumator în baza contractului se scad cheltuielile pentru returnarea produselor, cu excepția cazului în care consumatorul a returnat produsele pe cheltuiala sa și a notificat Furnizorul cu privire la aceasta.
(5) Consumatorul se obligă să păstreze produsele primite de la Furnizor, calitatea și siguranța acestora pe durata termenului prevăzut la alin. 1.
Art. 15. (1) Termenul de livrare al produselor și momentul initial de la care acesta curge este stabilit pentru fiecare produs separat la încheierea contractului cu consumatorul prin intermediul site-ului Furnizorului MAGAZINULUI ELECTRONIC, cu excepția cazului în care produsele au fost comandate într-o livrare.
(2) În cazul în care consumatorul și Furnizorul nu au stabilit un termen de livrare, termenul de livrare al produselor este de 30 de zile lucrătoare, începând de la data următoare trimiterii comenzii consumatorului către Furnizor prin intermediul site-ului Furnizorului MAGAZINULUI ELECTRONIC.
(3) Dacă Furnizorul nu poate îndeplini contractul din cauza faptului că nu dispune de produsele comandate, acesta este obligat să notifice consumatorul în legătură cu acest lucru și să ramburseze sumele plătite de acesta în termen de 14 zile lucrătoare de la data la care Furnizorul urma să își îndeplinească obligația în temeiul contractului. 

(4) În cazurile prevăzute la alin. 3, Furnizorul are dreptul de a livra consumatorului produse de aceeași calitate și cu același preț. Furnizorul va notifica consumatorul pe cale electronică cu privire la modificarea executării contractului.
(5) În cazul exercitării dreptului de retragere din contractul de livrări conform alin. 4, cheltuielile de returnare ale produselor vor fi suportate de către Furnizor.
Art. 16. (1) Furnizorul predă produsele consumatorului după certificarea îndeplinirii cerințelor și a existenței circumstanțelor prevăzute la art. 61 din Legea privind protecția consumatorilor.
(2) Consumatorul și Furnizorul vor certifica circumstanțele prevăzute la alin. 1 în scris la momentul livrării prin semnătură olografă, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel.
(3) Consumatorul și Furnizorul sunt de acord ca cerințele prevăzute la alin. 1 și art. 61 din Legea privind protecția consumatorilor să fie respectate dacă certificarea este făcută de către o persoană, pentru care conform circumstanțelor se poate concluziona că va preda informațiile consumatorului - parte la contract.

VII. ALTE CONDIȚII

Art. 17. (1) Furnizorul livrează și predă produsele Utilizatorului în termenul specificat la încheierea contractului.
(2) În cazul în care termenul prevăzut la alin. 1 nu este convenit în mod expres între părți la încheierea contractului, Furnizorul livrează și predă produsele într-un termen rezonabil, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice.
Art. 18. Utilizatorul trebuie să inspecteze produsele în momentul livrării și predării acestora de către Furnizor, iar dacă nu îndeplinesc cerințele să notifice imediat Furnizorul cu privire la aceasta.

VIII. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art. 19. (1) Furnizorul întreprinde măsuri pentru protecția datelor cu caracter personal ale Utilizatorului în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal.
(2) Din motive de securitate a datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor, Furnizorul va trimite datele numai la adresa de e-mail care a fost specificată de către Utilizatori la momentul înregistrării.
(3) Furnizorul acceptă și anunță pe site-ul său Politica de protecție a datelor cu caracter personal, disponibilă la adresa www.Stilno.ro.
Art. 20. (1) În orice moment, Furnizorul are dreptul să solicite Utilizatorului să se legitimeze și să certifice veridicitatea fiecăreia dintre circumstanțele și datele cu caracter personal anunțate în timpul înregistrării.
(2) În cazul în care din orice motiv Utilizatorul a uitat sau și-a pierdut numele și parola, Furnizorul are dreptul să aplice „Procedura pentru nume și parole pierdute sau uitate” anunțată, care este disponibilă la adresa www.Stilno.ro.

IX. MODIFICAREA ȘI ACCESUL LA CONDIȚIILE GENERALE

Art. 21. (1) Prezentele condiții generale pot fi modificate de către Furnizor, pentru care acesta din urmă va notifica în mod corespunzător toți Utilizatorii MAGAZINULUI ELECTRONIC care sunt înregistrați.
(2) Furnizorul și Utilizatorul sunt de acord că orice adăugare și modificare a acestor condiții generale va avea efect față de Utilizator după notificarea expresă a acestuia de către
Furnizor și dacă Utilizatorul nu declară în termenul acordat de 14 zile că le respinge.
(3) Utilizatorul este de acord că toate declarațiile Furnizorului în legătură cu modificarea acestor condiții generale vor fi trimise la adresa de e-mail specificată de către Utilizator la înregistrare. Utilizatorul este de acord că e-mailurile trimise în conformitate cu acest articol nu este necesar să fie semnate cu semnătură electronica, pentru a avea valabilitate față de acesta.
Art. 22. Furnizorul publică aceste condiții generale la adresa www.Stilno.ro, împreună cu toate completările și modificările acestora.

X. REZILIERE

Art. 23. Prezentele condiții generale și contractul Utilizatorului cu Furnizorul încetează în următoarele cazuri:
 la dizolvarea și declararea în lichidare sau declararea în insolvență a uneia dintre părțile la contract;

prin acordul reciproc al părților în formă scrisă;
în mod unilateral, cu preaviz de la oricare dintre părți în caz de neîndeplinire a obligațiilor celeilalte părți;

în cazul imposibilității obiective a uneia dintre părțile la contract de a-și îndeplini obligațiile;


la confiscarea sau sigilarea echipamentelor de către autoritățile publice;

în caz de ștergere a înregistrării Utilizatorului pe site-ul MAGAZINULUI ELECTRONIC. În acest caz contractele de vânzare-cumpărare încheiate, dar neîndeplinite, rămân în vigoare și fac obiectul executării;

în cazul exercitării dreptului de retragere conform art. 55, alin. 1 din Legea privind
protecția consumatorilor.

XII. ALTE CONDIȚII

Art. 24. Eventuala nulitate a oricăreia dintre dispozițiile acestor condiții generale nu va duce la nulitatea întregului contract.
Art. 25. Pentru aspectele nereglementate în acest contract, legate de executarea și interpretarea acestuia, se aplică legile Republicii Bulgaria.
Art. 26. Toate litigiile dintre părțile la acest contract vor fi soluționate de către instanța competentă sau Comisia pentru protecția consumatorilor.
Art. 27. Prezentele condiții generale intră în vigoare pentru toți Utilizatorii www.Stilno.ro.